Jeg er Mathilde Nicoline Bergersen, født i 1991, har fotografert siden 2003. Fra Nesodden, Norge. Gikk ut av Kunstakademiet i Trondheim i 2015. For tiden jobber og bor jeg på Hamar. 

I mitt arbeid utforsker jeg nære og personlige temaer hentet innenifra, omhandlende de eksistensielle spørsmålene. Igjennom performativ iscenesettelse, tanker nedfelt i materiale, hverdag, absurditet, intuisjon og estetikk skaper jeg er intim og ærlig historie om både sårbarhet og styrke; både deg og meg.

Ta gjerne kontakt med meg på: mnbergersen@gmail.com


I am Mathilde Nicoline Bergersen, born in 1991, photographing since 2003. From Nesodden, Norway. Graduated from Trondheim academy of fine art in 2015. Currently living and working in Hamar. 

In my work I explore close and personal themes retrieved from within, revolving around the existential questions. Through performative staging, thoughts embodied in material, everyday life, absurdity , intuition and aesthetics I create an intimate and honest story about both vulnerability and strength; both you and me.

Feel free to contact me on: mnbergersen@gmail.com


Exhibitions (group + solo)

2016: "Vannveier", Galleri Vanntårnet, Nesodden
2015: "BFA 15", Dora, Trondheim
2015: "m.", cyan:galleri, Oslo
2015: "Uskrevet historie", cyan:salong, Oslo
2014: "[scream]", Ila Brainnstasjon, Trondheim
2013: "Keep It Together", Galleri KiT, Trondheim
2012: "Kald", Galleri KiT, Trondheim
2011: "Young art for a good cause", Scandic Vulkan, Oslo
2010: "Om oss, om andre", Olav Tryggvassonsgate, Trondheim
 

Education

2012-2015  Bachelor in Fine art, Trondheim Academy of Fine art
2010-2011  Artphotography, Norsk Fotofagskole

Publications

Cirka
   #03 -"Cirka hjemme"  -   2016
Antologi "-både katten min og jeg heter mørkebrun"  -   2014
Tidsskriftet A
    A #02/2014 - "Etikk med arkitektblikk"
    A #01/2014 - "Tid"
    A #03/2013 - "Arkitekten; ingeniør eller kunstner?"
    A #02/2013 - "Trenger vi nye forbilder?" - photography

Bookproject

"Havregrøt", 2015. ("Porridge")

"m.", 2015.
My bachelorproject from Trondheim academy of Fine Art, also exhibited at cyan:galleri in march, 2015. The main project is a handmade artist book, size 30x33 cm. It contains 144 pages, 5 chapters with 99 photographs and 13 small texts.

"Her om dagen sa jeg vi til meg selv", 2013.
("The other day, I said we to myself")

"Till I get it right", 2013.

"Uskrevet historie", 2012. ("Unwritten history")
Found photography printed on vintage plates with liquid emulsion, and vintage couch.

"[scream]", 2012.

"Der mamma aldri rydder", 2012.
("Where my mom never cleans")


"Sammen er det bare deg", 2011. 
("Together there is only you")


"Grøftekant", 2011.
("Ditch")


"Distance", 2010.